Vår verksamhet

Gudstjänster

Vanligtvis har vi Gudstjänster på söndag kl. 11 då vi även ibland har söndagsskola för barnen. Några gånger per år har vi besök av någon eller några som predikar och då är det ibland flera möten under en helg.

Sång och musik

Våra gudstjänster innehåller mycket sång och musik i form av lovsång, alltså tillbedjan till Gud.

Bön

I början på varje år och i början på månaden satsar vi extra på bön och har en del samlingar med fokus på bön och lovsång.

Hemgrupper

Vi har flera hemgrupper eller cellgrupper som vi ibland också kallar dem, där vi träffas i hemmen en grupp på ca 4-10 personer. Där ber vi, läser bibeln,sjunger och delar livet tillsammans. Vill du vara med i en sådan grupp ta kontakt med vår föreståndare David Wiberg (man behöver inte gå på våra övriga möten eller vara medlem för at vara med i en hemgrupp).

Äventyret för skolbarn

Tillsammans med de andra kyrkorna i Ullånger har vi äventyret på EFS som är en samling med bibelberättelser, samtal och aktiviteter för barn från förskoleklass till klass 6.

Mission

Vi har missionsprojekt i Ecuador med en pastor som vi stödjer och är nätverksförsamling till Mission SOS. Vi packar kläder regelbundet som skickas till Ukraina och stödjer organisationen Filippus som kör hjälpsändningar till bl.a. Ukraina. Vi stödjer även LP i Kramfors som jobbar med att möta och hjälpa utsatta människor.

Sommaren

På sommaren är vi inte i kyrkan utan har sångstunder, caféer och gårdsmöten runt om i bygden.