Detta tror vi på

BIBELN
Den grund vi bygger vår tro och våra handlingar på är bibeln. Den är Guds ord som visar vem Gud är, vad han vill och gör.

GUD FADERN
Gud Fadern är skaparen och livets källa. Han är evig och oföränderlig, helig och rättfärdig. Han har gjort allt för att vi människor skall ha möjlighet att ta emot hans barmhärtighet och kärlek. När han skapade människan var det för att visa denna kärlek och att människan och Gud skulle ha gemenskap.

JESUS KRISTUS
Det största beviset på Guds kärlek är att Jesus kom hit ner och gav sitt liv i vårt ställe. Jesus är frälsaren och den ende som kunde försona oss med Gud Fadern. När han dog och uppstod öppnades vägen till fadern och Jesus vann syndernas förlåtelse och evigt liv åt oss.

”Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” Johannesevangeliet 3:16

DEN HELIGE ANDEN
Anden är inspiratören, kraften och hjälparen för den enskilde kristne och för församlingen. Genombrottet för församlingen kom på pingstdagen, som beskrivs i Apostlagärningarna 2. Nu lever vi i Andens tidsålder och varje kristen människa samt församlingen har tillgång till allt det som Anden ger.

NÅGRA CENTRALA BEGREPP SOM VI OFTA ÅTERKOMMER TILL
FRÄLSNINGEN: Är en gåva som är till för ALLA som vill ta emot den i tro. Läs Romarbrevet 10:9,10
DOPET: Är vårt sätt att visa att vi tagit steget in i det nya livet som frälsningen innebär. Läs Markus 16:16
ANDEDOPET: Är det personliga mottagandet av och uppfyllelsen av Den helige Ande.
LÄRJEUNGASKAP: Är att med Andens hjälp följa Jesus och lära av honom.
JESU ÅTERKOMST: Är löftet om att det ondas tid är begränsad och att det finns god och rättvis värld för dem som tror.

OM FÖRSAMLINGEN
Bibelns undervisning om församlingen är omfattande. Jesus såg församlingen som en konkret manifestation av Guds rike här i världen. Ett återkommande sätt på vilket församlingen beskrivs är att den är Kristi kropp. Så som Jesus visade Guds kraft, kärlek och vilja, när han gick omkring här. Så skall församlingen göra desamma. Församlingen är speciell och viktig, med ett stort uppdrag som beskrivs såhär:

”Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus”
1 Petrusbrevet 2:9

Församlingen är i första hand till för att ära och tillbe Gud. Det gör vi också genom att vilja betjäna varandra på livets alla områden. Längtan efter att göra det som är rätt och behagar Gud innebär att livsstil och förhållningssätt till andra människor formas av Guds ord.

VI TROR PÅ JESUS
Det finns en Gud och han har gjort himlen och joden. Han gjorde också människan, som kvinna och man, till sin avbild med ett oerhört värde och ett viktigt uppdrag. Han gjorde oss för att vi skulle ha gemenskap med honom, lovprisa och tillbe honom. Men vi gjorde uppror emot honom och blev rebelliska. Resultatet av denna olydnad, synden, blev separation och bruten gemenskap mellan oss och Gud.

Vi gjorde oss själva till våra egna gudar och bestämde oss för vilka regler och lagar som vi ville följa. Våra egna värderingar satte standarden för vad vi tyckte var rätt och fel.

Men så steg den älskade guden in i mänsklighetens historia som mannen Jesus Kristus. Han är Gud men blev fullt ut människa. Han levde sitt liv som vi med alla slags frestelser och problem som vi möter utan att på någon punkt misslyckas eller falla. Han är utan synd.

Jesus gick hela vägen till korset där han gav sitt liv i stället för oss. Våra första föräldrar i paradiset, Adam och Eva, tog med oss in i upproret mot Gud. Därför är Jesu död på korset absolut nödvändig för oss. På korset befriade Jesus oss från det som kom in i mänskligheten genom upproret mot Gud. Jesus gjorde det som vi inte klarade av. Han gjorde det i vårt ställe.

Frivilligt och totalt uppoffrande tog han den synd som alla vi bar på. Detta handlar om mig och dig. Jesus tog all synd, min och din, den vi har gjort, den vi gör nu och den vi kommer att göra. Jesus Kristus, Gud och människa, dog alltså på korset i mitt ställe och övervann min synd, betalade min skuld till Gud. Han köpte min frälsning, mitt liv genom att ge sitt eget liv.

Jesu döda kropp lades sedan i en grav, i tre dagar låg den där, men på den tredje dagen en söndag (det är därför vi ofta firar gudstjänst och tillber honom på söndagar) då blev Jesus levande igen då han uppstod från döden. Detta var en proklamation av Guds makt och att han en gång för alla krossat satan, synden, döden och demonerna. Han gav sedan Den helige Ande till de som tror på honom så att de kan berätta och leva ut det glada budskapet. Det viktigaste av alla budskap skall spridas. Budskapet om att det finns en Gud som är passionerad, fylld av kärlek, helt utgivande och outtröttlig. En Gud som erbjuder oss att ta emot hans nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus.

Nu har Jesus lämnat denna jord och sitter på sin tron vid sidan av Fadern och därifrån regerar han över hela världen, över alla länder, alla kulturer, alla filosofer, alla folkslag och alla tider. Han regerar över det moderna och det postmoderna samhället, över kvinnor och män, barn, och vuxna, rika och fattiga, visa och dåraktiga, färgade och vita, de döda och de levande, de som fötts och de som kommer att födas. Han är med andra ord kung över alla kungar och herre över alla herrar.

Han regerar överallt och befaller alla överallt att vända sig bort från sitt eget uppror, be om syndernas förlåtelse och ta emot Jesus som Herre och bästa vän.
Jesus skall komma tillbaka för att döma levande och döda. De som tro på honom skall njuta av hans gemenskap i evighet. Men de som inte tror kommer att lida i en fruktansvärd tillvaro i evighet, utan Gud och utan hopp. Det är helvetet.

Detta är vad vi tror på. Vi tror på Jesus.