GDPR DOKUMENT

GDPR (General Data Protection Regulation)

Policy för behandling av personuppgifter i Pingstkyrkan Höga Kusten Ullånger enligt Dataskyddsförordningen.

 Denna policy omfattar Pingstkyrkan Höga Kusten med dess verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter för information och frågor är:

Pingstkyrkan Höga Kusten

Solvägen 4

870 32 Ullånger

Jan-Olov Wiberg är registeransvarig och kontaktperson i fråga om behandling av dina uppgifter.

Telefonnummer 070-666 55 20

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall ditt personnummer samt din närvaro.

Vi gör denna registrering för att i vissa fall kunna rapportera in statistik i samband med ansökan om bidrag. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll av underlag från bidragsgivare. Uppgifterna ger oss också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingen som samfundet Pingst gemensamma utvärdering av verksamheten.

Medlemmar i församlingen

När du blir medlem i församlingen registrerar vi kontaktuppgifter, datum för födelse, dop och medlemskap samt om du är döpt i denna kyrka eller någon annan.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha ett underlag att rapportera in statistik till Pingst samfund.

Väljs eller utnämns du till en ledare av något slag i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Denna lista kan lämnas ut både digitalt och i pappersform till medlemmar.

Om du begär utträde eller flyttningsbetyg till annan församling tar vi bort dig som medlem men dina uppgifter sparas för att i framtiden kunna bjuda in till jubileer och liknande arrangemang.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med födelsedata, namn och datum för dopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes, ett så kallat dopintyg.

Borttagande av uppgifter

Du kan när som helst kontakta oss och be oss ta bort de uppgifter du inte längre vill att vi ska ha kvar förutom de uppgifter vi är skyldiga enligt lag att spara.